תקנון

תנאי שימוש באתר

 הסכם זה מסדיר את מערכת היחסים שבין ADI GOLD, בכתובת האינטרנט  https://adi-gold.co.il/ (להלן: “האתר” ו/או ADI GOLD,ו/או החברה ), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: “הגולש ו/או הלקוח ו/או המשתמש”) ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר, וכן את מערכת היחסים שבין הגולשים לבין עצמם ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.

עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי התקנון המפורטים להלן.
תוכן האתר ותקנון זה, מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וההתייחסות הינה לשני המינים. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.
1.הסכמת המשתמש לתנאים- כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה [לעיל ולהלן: “הלקוח”ו/או המשתמש ], מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, הבין אותו ואת תנאיו וכי הוא מסכים לתנאיו והוראותיו.
הלקוח מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

בעת כל כניסה, גישה או כל שימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות ביצוע הזמנה, ו/או הקלקה על לחצן “אני מאשר” ו/או ” אני מסכים” ו/או כל ניסוח דומה (אך ורק במקרים רלוונטיים בהם הסכמה כאמור נדרשת), המשתמש מאשר כי קרא, הבין והינו נותן את הסכמתו המלאה לתנאים. כמו כן, המשתמש מאשר ונותן הסכמתו כי בעת שימוש באתר והשירותים, הוא יפעל בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות. על כן, משתמש אשר אינו מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים. ADI GOLD לא תישא בכל אחריות בגין שימוש באתר שלא על פי ההוראות והתנאים.

 2. תיקון ו/או שינוי התנאים ADI GOLD שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לשנות מעת לעת את התנאים, כולם או חלקם, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד.  במידה ויבוצעו שינויים ו/או תיקונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת תנאי השימוש המעודכנים באתר. המשך השימוש בשירותים, לאחר הצגתם של תנאי השימוש המעודכנים מהווים את הסכמתו של המשתמש לשינויים ו/או התיקונים אשר בוצעו.

 3. כשירות-   המשתמש מצהיר ומתחייב כי הינו בעל כשרות משפטית להתחייב לתנאים אלה ולשימוש ולביצוע פעולות משפטיות מחייבות, בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962, ולפי כל דין וכן לא קיימת למשתמש כל מניעה חוקית או מניעה אחרת להתקשר בתנאים אלו. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש שהינו קטין.

 4. אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, לשווק, להפיץ ו/או לייצר יצירות נגזרות של כל חלק מן האתר ו/או /של המוצרים.

כל המוצרים המוצגים באתר הינם חלק מקניינה הרוחני של החברה ו/או של צד ג’ שהוא שאישר את השימוש בהם לחברה או למי מטעמה.

  5. החברה רשאית להפסיק את פעולת האתר בכל עת ללא הודעה מראש. הזמנות שבוצעו עד למועד הפסקת הפעילות יכובדו ע”י החברה בהתאם להוראות תקנון זה.

6. על מנת לבצע רכישה באתר, על הלקוח לבצע תהליך הרשמה במסגרתו יש לספק פרטים אישיים הנדרשים, בין היתר, לשם משלוח המוצרים לידיו והחיוב הכספי בגינם.

7. במקרה שבו נדרש תיקון מידה במוצר לאחר אספקת המוצר- יש לבדוק עם נציגי שירות לקוחות אפשרות טכנית לתיקון הנ”ל . אם אושר תיקון מידה. המשלוח ודמי טיפול הלוך / חזור באחריות הלקוח.

8. התמונות המפורסמות באתר הינן  לצורך המחשה בלבד .

 9. אין החברה אחראית במידה ופותחה אלרגיה לתכשיט. התכשיטים מיוצרים מזהב 14k ו 18k.

10. זמן אספקה ותנאים נוספים בעת הקניה

זמן אספקת המוצר הינו עד 14 ימי עסקים מאישור העסקה . אישור סופי של עסקה על ידי מפעל החנות עד 48 שעות מביצוע העסקה. (ימי שישי, שבת ,ערבי חג  וחג לא יחשבו כיום עסקים).

11. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
החלפה- החלפה תתבצע עד 14 יום מיום קבלת הטובין ובתנאי שהוחזר באריזתו המקורית ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו כל שימוש בהתאם לתקנות הגנת הצרכן(ביטול עסקה) , תשע”א- 2010, לא ניתן להחליף תכשיט שנעשה בהתאמה אישית. לא יינתן זיכוי או החזר כספי על דמי משלוח.
החזר כספי-  יינתן אם הטובין הוחזר באריזתו המקורית ומבלי שנפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו כל שימוש תוך שני ימי עסקים מיום קבלת הטובין
לא ניתן להחזיר תכשיט שנעשה בהתאמה אישית.  החברה תשיב לקוח את התמורה בניכוי 5 אחוזים משווי העסקה או 100 שקלים בהתאם לסכום הנמוך. , והכל בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) , תשע”א-.
אי התאמה- על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה
.במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך בכתב, למוקד שירות הלקוחות באמצעות אי מייל כפי שמופיע באתר ADI GOLD בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. במידה והודעת הביטול נעשתה באמצעות אימייל, מוקד השירות יחזיר מכתב תשובה המאשר את קבלת הפניה במשרד המוקד.
יודגש שוב כי במידה והפריט הוחזר פגום או ניזוק או משומש לא תאושר החלפה או זיכוי או החזר כספי.
יודגש שוב כי תכשיטים בעיצוב אישי או כל תכשיט שהוגדר כייצור מיוחד על פי דרישה – לא תאושר החלפה או זיכוי או החזר כספי בגינו.
החברה רשאית לבטל ההזמנה כולה או חלקה:
-אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט, לרבות מחירו
.
-במידה והוזמן מוצר או פריט אשר אזל מן המלאי.
_כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין.
-כאשר ללקוח קיים ועומד חוב כספי לחברה והחוב לא נפרע.
-אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש.
– מכל סיבה אחרת
.
-הודעה בדבר ביטול ההזמנה במקרים אלו תימסר ללקוח וכל חיוב שחויב בו הלקוח יבוטל.

12. אחריות מוצר- ADI GOLD מקפידה כי המוצרים המוצעים על ידה יהיו באיכות גבוהה.

האחריות הינה על שיבוץ המוצר הינה על יהלומים שנופלים עד 0.03 נק׳ ולא על אבנים גדולות יותר ולכן רצוי לבטח את התכשיט. החברה  מספקת אחריות יצרן לתקופה של שנה ממועד הרכישה למוצרים הנמכרים באתר (ומיוצרים על ידה, היינו לא כולל מוצרים של צדדים שלישיים אשר עשויים להיות מוצעים באתר) ובכפוף לתנאי תעודת האחריות.

13. דרכי יצירת קשר:

מייל: adigold.jewelry@gmail.com, מספר טלפון: 0542986955

 

14. בית המשפט המוסמך לדון בסכסוכים בין האתר ללקוח הינו בית המשפט בתל אביב (סמכות מקומית) והדין הישראלי יחול על הסכסוך.